فضای خود را
با بـیلــبورد بــسازید

نمایش راهنمای سیستم صفحه بندی >

شروع سریع

می خواهید سریع "بیلبورد" را به پروژه خود متصل کنید؟ کافیست که فقط کتابخانه های قرار گرفته روی CDN های مارا به پروژتون اضافه کنید. اگر هم فایل ها را به صورت لوکال میخواهید استفاده کنید ما انها را در پیکج قرار داده ایم که میتوانید از دکمه زیر دانلودش کنید.
دانلود آخرین نسخه ورژن 1.1.0

درباره بیلبورد سوال دارید؟

من عاشق پاسخ دادن هستم، شما میتوانید سوالاتتان را در Twitter یا Medium از من بپرسید.

CSS CDN

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.elbillboard.com/billboard/1.1.0/css/billboard.min.css">

JS CDN

<script src="https://cdn.elbillboard.com/billboard/1.1.0/js/billboard.min.js"></script>

jquery CDN

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
OR (IR Servers)
<script src="https://cdn.elbillboard.com/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

Font Awesome CDN


<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css">
OR (IR Servers)
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.elbillboard.com/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css">

راهنمای قالب برای شروع پروژهصفحه راهنمای سیستم صفحه بندی  >


<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Required meta tags -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<!-- billboard CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.elbillboard.com/billboard/1.1.0/css/billboard.min.css">

<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.elbillboard.com/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css">

<title>Hello, world!</title>
</head>
<body>
<h1>Hello, world!</h1>

<!-- jQuery JS -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- billboard JS -->
<script src="https://cdn.elbillboard.com/billboard/1.1.0/js/billboard.min.js"></script>

    <!-- Optional JavaScript -->
</body>
</html>

ساخته شده توسط Amir Mahmoud Mirzargar @ thebravoo.cc